Sök:
Välj faktura/Delbetalning för ett smartare val 

 
Faktura Privatkunder/företag

 
Delbetalning privatkunder

 
Villkor och info om betalning


Dela upp betalning

Svea Ekonomi AB erbjuder Dig att, efter godkänd kreditprövning som sker efter Du fyllt i personuppgifterna i Kassan, teckna ett kontokreditavtal på de villkor som framgår av de

allmänna villkoren till bilagt kontoavtal.

Ett kontoavtal innebär att Du får en kredit som Du kan använda till inköp hos till Svea anknutna leverantörer. För varje tillfälle Du betalar till Svea så kan Du disponera motsvarande kreditutrymme som Du amorterar för andra inköp under den tid som kontokreditavtalet gäller.

Krediterbjudandet gäller det belopp som anges i kontoavtalet.

Kredittiden väljer Du genom att kryssa i det alternativ som passar Dig bäst.

Du åtar Dig att inom kredittiden återbetala hela krediten.

Det innebär att Du varje månad måste betala minst den summa som framgår av det val Du gjort.

Självklart kan Du betala mer eller betala hela krediten på en gång utan att detta kostar något extra.

Om Du vill utnyttja kontokrediten under kredittiden för andra köp kommer – för att krediten skall vara slutbetald inom den avtalade kredittiden den lägsta månadsbetalningen att höjas.

Ju kortare kvarvarande kredittid desto högre lägsta månadsbetalning. Vill Du ha kvar samma lägsta månadsbetalning kan Du kontakta Svea på telefon 08 - 7352969 och ansöka om

förlängd kredittid.

Av datatekniska skäl kommer Svea, om Du utnyttjar kontokrediten för flera inköp att tills vidare fakturera Dig separat för de olika köpen. Självklart slipper Du i så fall att betala för mer än en aviseringsavgift per månad.

Om Du inte särskilt meddelar Svea kommer Svea att för Din räkning att betala Ditt inköp hos 4home

Har Du några frågor så kan du ringa 08 – 7352969 för närmare information.

Kostnad 
Uppläggningsavgift  Aviavgift 35:-

3mån 195:-         Ränta 0%
6mån 245:-         Ränta 0%
12mån 295:-       Ränta 0%
18-60mån 295:- Ränta fn 10,45%


Fakturera mej
Läs mer om allmänna villkoren på: Villkorstext för faktura

Vid betalning via faktura samarbetar vi med Svea Ekonomi AB. För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer.

Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år.

Du får inte ha några betalningsanmärkningar.

Samtliga fakturor är av 4home överlåtna till Svea Ekonomi AB

Fakturans betalningsvillkor är 10 dagar.

Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag, f.n. SEK 50:- exkl. moms, samt dröjsmålsränta med 2% per månad.

Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso

 Kostnad 29:-