Sök:

Köp nu och betala efter 3 mån
Xprice.se har nu en Sommar kampanj där ni som kund kan välja att betala efter 3 mån
Gäller vid köp mellan 1000-30000Kr tom 15 April
Totalkostnaden på tjänsten 100:- upplägningsavg 29:- aviavgift

 


Vanliga frågor om delbetala
 

Dela upp betalning

Svea Ekonomi AB erbjuder Dig att, efter godkänd kreditprövning som sker efter Du fyllt i personuppgifterna i Kassan, teckna ett kontokreditavtal på de villkor som framgår av de

allmänna villkoren till bilagt kontoavtal.

Ett kontoavtal innebär att Du får en kredit som Du kan använda till inköp hos Xprice.se. För varje tillfälle Du betalar till Svea så kan Du disponera motsvarande kreditutrymme som Du amorterar för andra inköp under den tid som kontokreditavtalet gäller.

Krediterbjudandet gäller det belopp som anges i kontoavtalet.

Kredittiden väljer Du genom att kryssa i det alternativ som passar Dig bäst.

Du åtar Dig att inom kredittiden återbetala hela krediten.

Det innebär att Du varje månad måste betala minst den summa som framgår av det val Du gjort.

Självklart kan Du betala mer eller betala hela krediten på en gång utan att detta kostar något extra.

Om Du vill utnyttja kontokrediten under kredittiden för andra köp kommer – för att krediten skall vara slutbetald inom den avtalade kredittiden den lägsta månadsbetalningen att höjas.

Ju kortare kvarvarande kredittid desto högre lägsta månadsbetalning. Vill Du ha kvar samma lägsta månadsbetalning kan Du kontakta Svea på telefon 08 - 7352969 och ansöka om

förlängd kredittid.

Av datatekniska skäl kommer Svea, om Du utnyttjar kontokrediten för flera inköp att tills vidare fakturera Dig separat för de olika köpen. Självklart slipper Du i så fall att betala för mer än en aviseringsavgift per månad.

Om Du inte särskilt meddelar Svea kommer Svea att för Din räkning att betala Ditt inköp hos Xprice.se 

Har Du några frågor så kan du ringa 08 – 7352969 för närmare information.